Czy przy ADHD potrzebna jest terapia?

Typowe objawy ADHD to:

 • nadruchliwość,
 • impulsywność,
 • zaburzenia koncentracji uwagi;

To obecność tych trzech objawów (w odpowiednim nasileniu) w ciągu życia będzie decydowała o postawieniu diagnozy. Objawy występują od wczesnego dzieciństwa, nie pojawiają się nagle w dorosłości. Dodatkowo, zarówno u dzieci, młodzieży jak i dorosłych, mogą pojawić się inne problemy, takie jak:

 • obniżona samoocena,
 • depresja,
 • zaburzenia lękowe,
 • problemy ze snem.

Ze względu na utrzymujące się objawy osoba z ADHD może doświadczać wielu negatywnych wydarzeń życiowych. Już w wieku dziecięcym pojawiają się myśli związane z codziennymi doświadczeniami: „Znów zapomniałam, na co się umówiłam” „Zapomniałem o klasówce – kolejna jedynka – mama się wścieknie”. Powtarzając się sytuacje powodują frustrację i złość u dorosłych (rodziców i nauczycieli).

Wiek dorosły to kolejne sytuacje: „Szef jest na mnie wkurzony, bo zawaliłem termin”, „Moja partnerka jest rozczarowana tym, że znowu zapomniałem pojechać na zakupy, a przecież obiecałem”, „Znów mówią, że ich nie słucham, a ja po prostu zapominam…” W wyniku tego typu doświadczeń i powtarzających się porażek narasta niepochlebne myślenie na własny temat, a także negatywna ocena swoich szans na zdobycie pracy, stworzenie związku, etc.

Terapia dla osoby z ADHD

Jednym ze skutecznych sposobów na zmianę samooceny jest terapia, która pozwala na skupienie się na trudnościach, z jakimi zmaga się osoba z ADHD.

Uczy jak zarządzać:

 • problemami z koncentracją uwagi,
 • problemami z zapamiętywaniem,
 • nadmierną impulsywnością,
 • trudnościami z organizacją i zarządzeniem czasem.

Dodatkowo może być ukierunkowana na:

 • obniżenie poziomu lęku/złości/frustracji,
 • poradzenie sobie z depresją,
 • pracę nad obniżonym poczuciem własnej wartości.