Wspierają Cię nasi certyfikowani psychoterapeuci

Którzy uzyskali certyfikat psychoterapeuty lub są w trakcie szkolenia.
Beata Stefańska- Obuszko

Beata Stefańska - Obuszko
psycholożka, psychoterapeutka

 • Nurt: poznawczo–behawioralny
 • Przyjmuje: dorosłych, młodzież, rodziców dzieci od 3 r.ż.
 • Prowadzi: psychoterapię, konsultacje dla rodziców

Jestem psycholożką, psychoterapeutką w trakcie certyfikacji. Prowadzę psychoterapię dzieci, młodzieży i dorosłych.

Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie zarówno w pracy indywidualnej, jak i grupowej, w postaci szkoleń, treningów dla rodziców, treningu umiejętności społecznych. Duże znaczenie w przypadku dzieci i młodzieży ma dla mnie praca z całym systemem rodzinnym. Za najważniejsze uznaję nawiązanie relacji terapeutycznej, która jest podstawą procesu zmian. W kontakcie cenię sobie otwartość oraz partnerskie podejście. W Centrum Psychoterapii ForMe prowadzę:

 • - psychoterapię młodzieży w obszarze:
  • - zaburzeń nastroju (m.in. depresja),
  • - zaburzeń lękowych (m.in. fobia społeczna, napady paniki),
  • - zachowań autodestrukcyjnych (np. samouszkodzenia, myśli samobójcze),
  • - trudnych zachowań,
  • - rozwojowym (m.in. poczucie własnej wartości, radzenie sobie z emocjami czy stresem),
  • - zaburzeń neurorozwojowych (ADHD i ADD),

 • - psychoterapię dorosłych w obszarze:
  • - zaburzeń nastroju (m.in. depresja),
  • - zaburzeń lękowych (m.in. fobia społeczna, lęk uogólniony, napady paniki, lęk o zdrowie),
  • - zaburzeń adaptacyjnych (np. w sytuacjach kryzysowych),
  • - zaburzeń neurorozwojowych (ADHD i ADD),

 • - konsultacje dla rodziców w obszarze:

  • - wychowania,
  • - wsparcia rozwoju dziecka,
  • - komunikacji,
  • - więzi i relacji,
  • - okołorozwodowym
  • - konsultacje psychologiczne
  • - konsultacje dla specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą


Kwalifikacje:

Wykształcenie:
 • - Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku psychologia stosowana,
 • - Ukończyłam studia licencjackie na Akademii Pedagogicznej na kierunku filozofia,
 • - Ukończyłam studia podyplomowe „Autyzm, zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe” oraz „Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną”.


Kursy i szkolenia:
 • -4-letnie szkolenie w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej (Tercognitiva, Kraków); w trakcie,
 • -Psychoterapia dzieci i młodzieży, ujęcie poznawczo- behawioralne (Ośrodek Terapii Poznawczo-Behawioralnej Mensana),
 • -Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – kurs dla profesjonalistów (Fundacja Szkoła Dialogu),
 • -Trener Umiejętności Społecznych TUS SST (Zachodniopomorskie Centrum Szkoleń i Wspierania Przedsiębiorczości),
 • -Kurs bazowy „Terapia behawioralna w teorii i praktyce – 3 modułowy kurs bazowy” oraz inne kursy specjalizacyjne w nurcie terapii behawioralnej ( Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej),
 • Wspomaganie rozwoju dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Wsparcie ucznia ze spektrum autyzmu w edukacji masowej i integracyjnej, Zabawa z dzieckiem z autyzmem (Effatha Poradnia dla Dzieci z Autyzmem,
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne (I stopień),
 • Liczne kursy dotyczące pomocy dziecku i młodzieży w sferze społeczno-emocjonalnej (m.in. mutyzm, FAS, ZA, afazja, nieśmiałość).


Doświadczenie zawodowe:
 • prowadzenie psychoterapii poznawczo–behawioralnej dzieci, nastolatków, dorosłych,
 • praca w Zespole Leczenia Środowiskowego w Szpitalu Dziecięcym im. Sw Ludwika w Krakowie, Zespół Leczenia Środowiskowego w Bochni,
 • odbyłam staż w Szpitalu Wojewódzkim im. Św Łukasza na oddziale psychiatrycznym,
 • odbyłam liczne praktyki kliniczne (Klinika Psychiatrii Dorosłych CMUJ (oddział dzienny), Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II (oddział kliniczny chirurgii serca), Szpital Specjalistyczny im. Rydygiera w Krakowie (Oddział Neurologii i Udarów Mózgu), Krakowski Ośrodek Rehabilitacji Wieku Rozwojowego, Hospicjum św. Łazarza w Krakowie,
 • mam wieloletnie doświadczenie pracy w przedszkolach oraz szkole podstawowej (zajęcia indywidualne, grupowe, konsultacje i szkolenia dla rodziców i nauczycieli),
 • Ośrodek Pomocy Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży,
 • działalność w ramach własnego gabinetu – praca głównie z młodzieżą i dorosłymi,
 • prowadzenie grup terapeutycznych oraz szkoleń (treningu umiejętności społecznych, Szkoły dla Rodziców, szkoleń dla rodziców i nauczycieli).
Zarezerwuj sesję online
Katarzyna Motyl

Katarzyna Motyl
psycholożka, psychoterapeutka

 • Nurt: poznawczo–behawioralny
 • Przyjmuje: dorosłych i młodzież od 16 r.ż.
 • Prowadzi: psychoterapię, konsultacje dla rodziców

Jestem pedagożką, psycholożką oraz psychoterapeutką w trakcie szkolenia. Pracuję z młodzieżą i osobami dorosłymi. Podczas współpracy najważniejsze jest dla mnie indywidualne podejście do każdej osoby oraz zbudowanie relacji terapeutycznej opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Skupiam się na potrzebach oraz zasobach Klienta. Zapewniam zaufanie, życzliwość oraz akceptację.

W Centrum Psychoterapii ForMe prowadzę:

 • - psychoterapię młodzieży w obszarze:
  • - zaburzeń nastroju (m.in. depresja),
  • - zaburzeń lękowych (m.in. fobia społeczna),
  • - zachowań autodestrukcyjnych (np. samouszkodzenia, myśli samobójcze),
  • - trudnych zachowań,
  • - rozwojowym (m.in. poczucie własnej wartości, radzenie sobie z emocjami czy stresem).

 • - psychoterapię dorosłych w obszarze:
  • - zaburzeń nastroju (m.in. depresja),
  • - zaburzeń lękowych (m.in. fobia społeczna),
  • - zaburzeń adaptacyjnych (np. w sytuacjach kryzysowych).

 • - konsultacje dla rodziców w obszarze:,
  • - wychowania,
  • - komunikacji,
  • - więzi i relacji,
  • - okołorozwodowym,

 • - konsultacje psychologiczne.


Kwalifikacje:

Wykształcenie:
 • - Obecnie jestem w trakcie 4-letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej (AMiE) akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej,
 • - Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie SWPS ze specjalnością psychologia kliniczna,
 • - Ukończyłam pedagogikę w zakresie profilaktyki i animacji społeczno-kulturalnej na Uniwersytecie Łódzkim.


Kursy i szkolenia:
 • - 4-letnia Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej (AmiE), w trakcie,
 • - Przemoc w szkole – przyczyny, diagnozowanie, działanie (Educado),
 • - Praca z osobami z zaburzeniem osobowości borderline (AmiE),
 • - Interwencja kryzysowa – jak pracować z osobą, którą dotknęła nagła tragedia? (Szkoła Psychoterapii Dialog)


Doświadczenie zawodowe:
 • - należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej,
 • - swoją pracę poddaję regularnej superwizji,
 • - prowadzenie wsparcia psychologicznego osób dorosłych, a także zajęć grupowych w NZOZ,
 • - prowadzenie indywidualnej psychoterapii dzieci i młodzieży oraz dorosłych w prywatnych poradniach,
Zarezerwuj sesję online
Katarzyna Motyl

Karolina Znamirowska
psycholożka, specjalistka psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji

 • Przyjmuje: dorosłych, młodzież, rodziców dzieci od 3 r.ż.
 • Prowadzi: psychoterapię uzależnień, konsultacje psychologiczne, konsultacje dla rodziców

Jestem psycholożką, specjalistką psychoterapii uzależnień (w procesie certyfikacji). Pracuję z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Prowadzę psychoterapię dla osób uzależnionych oraz dla osób współuzależnionych. Okazuje wsparcie, zapewniam poczucie bezpieczeństwa.

W Centrum Psychoterapii ForMe prowadzę:

 • - psychoterapię w obszarze:
  • -uzależnień,
  • -współuzależnień,

 • -konsultacje psychologiczne w zakresie:
  • -samoakceptacji,
  • -budowania poczucia własnej wartości,
  • -komunikacji,
  • -kontroli emocji,
  • -poznania mocnych stron,
  • -pracy nad celami, marzeniami, poznaniu zainteresowań,
  • -pomocy w poznaniu siebie,
  • -metod relaksacji.

 • Wspieram rodziców w:
  • -treningu rodzicielskim,
  • -radzeniu sobie ze zbuntowanym nastolatkiem,
  • -komunikacji,
  • -temacie wsparcia dziecka,
  • -towarzyszeniu dziecku w zmianach,
  • -pomocy dziecku w wyrażaniu emocji.Kwalifikacje:

Wykształcenie:
 • - Ukończyłam studia magisterskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim,


Kursy i szkolenia:
 • - Specjalista terapii uzależnień, Stowarzyszenie Natanaelum Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii w Lublinie.


Doświadczenie zawodowe:
 • - praca w Pracowni Psychologicznej, ośrodku seksuologii i psychoterapii, ośrodku Psychoterapii i Rozwoju oraz Poradni Profilaktyki i Leczenia Uzależnień,
 • - prowadzenie indywidualnej psychoterapii dzieci i młodzieży oraz dorosłych w prywatnych poradniach,
 • - swoją pracę poddaję regularnej superwizji.
Zarezerwuj sesję online
Katarzyna Zasowska

Katarzyna Zasowska
psycholog, psychoterapeutka, psychogerontolożka

 • Nurt: systemowy, TSR (terapia skoncentrowana na rozwiązaniach)
 • Przyjmuje: dorosłych, pary, rodziny
 • Prowadzi: psychoterapię, terapię rodzin i par, konsultacje dla rodziców

Jestem psycholożką, psychogerontolożką oraz terapeutką pracującą w nurcie terapii systemowej oraz terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Prowadzę psychoterapię osób dorosłych, par i rodzin, konsultacje rodzicielskie, a także grupy psychoedukacyjne z zakresu wypalenia zawodowego, komunikacji, zaspakajania potrzeb, osiągania celów oraz radzenia sobie ze stresem. W mojej pracy najbardziej skupiam się na budowaniu relacji dającej poczucie bezpieczeństwa i szacunku.

W Centrum Psychoterapii ForMe prowadzę:

 • - psychoterapię dorosłych:
  • - z zaburzeniami depresyjnymi,
  • - uzależnionych od substancji psychoaktywnych.

 • - terapię par i rodzin,

 • - konsultacje dla rodziców w obszarze:,
  • - wychowania,
  • - komunikacji,
  • - więzi i relacji,
  • - okołorozwodowym

 • - konsultacje psychologiczne z osobami:
  • - w kryzysie,
  • - będącymi w trudnych relacjach ( przemoc, nadużycia),
  • - będącymi dziećmi lub opiekującymi się osobami w podeszłym wieku, z otępieniem.


Kwalifikacje:

Wykształcenie:
 • - Ukończyłam Studia Podyplomowe na Uniwersytecie SWPS: Psychogerontologia,
 • - Ukończyłam zaawansowany kurs terapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej i aktualnie jestem w procesie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty systemowego,
 • - Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie SWPS na kierunku psychologia.


Kursy i szkolenia:
 • - 4letni kurs terapii systemowej (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej),
 • - Studia Podyplomowe: Psychogerontologia (Uniwersytet SWPS)
 • - Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach – kurs podstawowy (Szkolenie I stopnia TSR),
 • - Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach – kurs zaawansowany (Szkolenie II stopnia TSR),
 • - Wprowadzenie do terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży,
 • - Trening Zastępowania Agresji – teoria i praktyka kontroli zachowań agresywnych.
 • - Szkolenie – praca z młodzieżą uzależnioną od substancji (J. Szczepkowski),
 • - Szkolenie pn. Przemoc w rodzinie wobec dzieci i przemoc rówieśnicza,
 • - Kurs pedagogiczny,
 • - Specjalistyczne szkolenie – Praca z klientem w lęku.


Doświadczenie zawodowe:
 • - Gdyńskie Centrum Zdrowia – GKRPA w Gdyni,
 • - Zespół ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • - Członek zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni,
 • - Dom Pomocy Społecznej – psycholog,
 • - Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
 • - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
 • - prowadzenie własnej praktyki – psychoterapia par i rodzin, psycholog, terapia krótkoterminowa, diagnoza psychologiczna, warsztaty specjalistyczne, przeciwdziałanie przemocy,
 • - Niepubliczne Przedszkole - psycholog dziecięcy, wychowawca grupy, warsztaty dla rodziców w Niepublicznym Przedszkolu,
 • - Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.
Zarezerwuj sesję online
Anna Naruniec

Anna Naruniec
psychoterapeutka, lekarka (w trakcie specjalizacji psychiatrii dzieci i młodzieży)

 • Nurt: integracyjno-systemowy
 • Przyjmuje: dorosłych, młodzież, rodziców dzieci od 3 r.ż.
 • Prowadzi: psychoterapię, konsultacje dla rodziców

Jestem psychoterapeutką w trakcie szkolenia i lekarką odbywającą specjalizację z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży. W pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi łączę wiedzę i doświadczenie medyczne z terapeutycznym. Prowadzę psychoterapię w nurcie intergracyjnym, stawiając duży nacisk na nawiązanie relacji terapeutycznej oraz wspólne wyznaczanie celów terapii. Bardzo istotna jest dla mnie wzajemna komunikacja, otwartość i poczucie bezpieczeństwa. Pracuję także w języku angielskim.

W Centrum Psychoterapii ForMe prowadzę:

 • psychoterapię dzieci i młodzieży w obszarze:-
 • - zaburzeń: neurorozwojowych (ASD, z. Aspergera) oraz rozwojowych,
 • - obsesyjno-kompulsywnych,
 • - adaptacyjnych (również tych związanych z rozpoznaniem choroby przewlekłej),
 • - zaburzeń nastroju,
 • - zaburzeń lękowych,
 • - psychosomatycznych,
 • - zachowań autoagresywnych i trudnych,

 • - psychoterapię dorosłych w obszarze:
 • - zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych,
 • - neurorozwojowych (ASD, Zespół Aspergera, ADHD),
 • - adaptacyjnych (również tych związanych z rozpoznaniem choroby przewlekłej),
 • - zaburzeń nastroju (m.in. depresja, CHAD)
 • - zaburzeń lękowych,

 • - konsultacje w sytuacjach kryzysowych,
 • - konsultacje dla rodziców w obszarze: więzi i relacji od okresu niemowlęctwa, wychowania, wsparcia rozwoju dziecka, komunikacji, okołorozwodowym, trudności związanych z rozpoznaniem oraz prowadzeniem choroby przewlekłej dziecka).


Kwalifikacje:

Wykształcenie:
 • - Ukończyłam Warszawski Uniwersytet Medyczny kierunek lekarski


Kursy i szkolenia:
 • - 4-letnia Szkoła Psychoterapii Dialog (w trakcie)
 • - Kurs “Opieka paliatywna w pediatrii” (Warszawskie Hospicjum dla Dzieci)
 • - Psychodrama. Warsztat dla psychologów i psychoterapeutów
 • - Psychoterapia w leczeniu zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży
 • - Liczne konferencje oraz szkolenia z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży oraz psychoterapeutyczne organizowane przez Szkołę Psychoterapii Dialog i inne


Doświadczenie zawodowe:
  - prowadzenie psychoterapii indywidualnej z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi,
 • - Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu, Oddział Psychiatryczny dla Dzieci w Józefowie - diagnostyka oraz oddziaływania lecznicze i terapeutyczne w ostroprzyjęciowym oddziale trzeciego poziomu referencyjności,(wsparcie kryzysowe, farmakoterapia),
 • - Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu, Rehabilitacyjny Oddział Dzienny Wieku Rozwojowego w Józefowie – diagnoza, farmakoterapia, współprowadzenie młodzieżowej grupy arte- terapeutycznej,
 • - PZP dla Dzieci i Młodzieży w Józefowie - diagnostyka oraz prowadzenie leczenia psychiatrycznego,
 • -Mazowiecki Szpital Wojewódzki “Drewnica” w Ząbkach - staż z zakresu psychiatrii dorosłych na oddziale żeńskim,
 • - Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowie “Tworki” w Pruszkowie - staż z zakresu psychiatrii dorosłych na oddziale męskim,
 • - Centrum Leczenia Mukowiscydozy w Dziekanowie Leśnym - doświadczenie w pracy z przewlekle, nieuleczalnie chorymi dziećmi i ich rodzinami,
 • - Indywidualna praca terapeutyczna z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi w ramach prywatnej poradni.
Zarezerwuj sesję online
Aleksandra Stępień

Aleksandra Stępień
psycholożka, psychotraumatolożka

 • Przyjmuje: dorosłych
 • Prowadzi: terapię traum, wsparcie psychologiczne, psychoedukację

Jestem psycholożką, psychotraumatolożką, obecnie w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS.

Wspieram psychologicznie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji okołoporodowej (traumy okołoporodowe, a także inne trudności - niepłodność, poronienie, martwe urodzenie, porody przedwczesne). Zajmuję się również diagnozą i psychoedukacją osób z ADHD. Prowadzę konsultacje indywidualne, grupy wsparcia oraz tworzę treści psychoedukacyjne.

W Centrum Psychoterapii ForMe prowadzę:

 • - wsparcie psychologiczne dla osób doświadczających kryzysu w zakresie strat okołoporodowych,
 • - terapię psychotraumatologiczną dla osób, które doświadczyły traumy (zagrożenie życia, wypadki, przemoc seksualna),
 • - konsultacje psychologiczne w zakresie radzenia sobie ze stresem,
 • - diagnozę i psychoedukację osób dorosłych z ADHD i ADD,
 • - poradnictwo rodzicielskie.


Kwalifikacje:

Wykształcenie:
 • - ukończyłam studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS: Psychotraumatologia,
 • - ukończyłam pierwszą część podstawowego szkolenia EMDR (PTT EMDR),
 • - ukończyłam studia na kierunku: psychologia na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.


Kursy i szkolenia:
 • - 4-letnie szkolenie w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS (w trakcie)
 • - Stanford Binet 5 (PTPiP),
 • - Zasady prowadzenia grup wsparcia (Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii),
 • - ADHD u osób dorosłych. Diagnoza różnicowa i oddziaływania terapeutyczne (Psychomedic),
 • - Interwencja Kryzysowa – założenia i metody pracy udzielania pomocy psychologicznej po nagłej traumie (Fundacja Nagle Sami).


Doświadczenie zawodowe:
 • - pracuję pod stałą superwizją,
 • - prowadzenie konsultacji psychologicznych dla osób dorosłych,
 • - prowadzenie grup wsparcia,
 • - tworzenie i prowadzenie webinarów z zakresu zdrowia psychicznego,
 • - prowadzenie sesji wellbeingowych,
 • - staż w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Oddział Dzienny dla Dzieci i Młodzieży.
Zarezerwuj sesję online

Marta Siódmiak (Polak)
psycholożka, psychoterapeutka

 • Nurt: poznawczo–behawioralny
 • Przyjmuje: dorosłych, młodzież, rodziców
 • Prowadzi: psychoterapię, konsultacje dla rodziców

Jestem psycholożką, psychoterapeutką i trenerką. Na co dzień łączę pracę jako psychoterapeutka w gabinecie oraz jako psycholożka i trenerka w obszarze profilaktyki zdrowotnej. Specjalizuję się we wspieraniu młodzieży i ich rodziców w radzeniu sobie z różnego rodzaju trudnościami i wyzwaniami. Posiadam duże doświadczenie w obszarze tematyki ochrony dzieci w sytuacjach okołorozwodowych. Pracuję również w języku angielskim.

W Centrum Psychoterapii ForMe prowadzę:

 • - psychoterapię młodzieży w obszarze:
  • - zaburzeń nastroju (m.in. depresja),
  • - zaburzeń lękowych (m.in. fobia społeczna, napady paniki),
  • - zachowań autodestrukcyjnych (np. samouszkodzenia, myśli samobójcze),
  • - trudnych zachowań,
  • - rozwojowym (m.in. poczucie własnej wartości, radzenie sobie z emocjami czy stresem),
  • - zaburzeń neurorozwojowych (ADHD i ADD),


 • - psychoterapię dorosłych w obszarze:
  • - zaburzeń nastroju (m.in. depresja),
  • - zaburzeń lękowych (m.in. fobia społeczna, lęk uogólniony, napady paniki, lęk o zdrowie),
  • - zaburzeń adaptacyjnych (np. w sytuacjach kryzysowych),
  • - zaburzeń neurorozwojowych (ADHD i ADD),


 • - konsultacje dla rodziców w obszarze:
  • - wychowania,
  • - wsparcia rozwoju dziecka,
  • - komunikacji,
  • - więzi i relacji,
  • - okołorozowdowym
  • - konsultacje psychologiczne
  • - konsultacje dla specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą


Kwalifikacje:

Wykształcenie:
 • - Uzyskałam certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego (Certyfikat nr 577),
 • - Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie SWPS ze specjalnością psychologia kliniczna oraz psychologia kliniczna dziecka,
 • - Wcześniej uzyskałam tytuł magistra prawa.


Kursy i szkolenia:
 • - 4-letnie szkolenie (Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej),
 • Szkolenie z obserwacji dziecka (Stowarzyszenie „Wspólne Podwórko”),
 • - Szkolenie trenerskie (Brain4Rent),
 • - Szkolenie Self-reg w pracy z dziećmi dla profesjonalistów (Mindcare Natalia Fedan),
 • CBT with angry and oppositional youth (Mark Reinecke – PTTPiB),
 • - Terapia Akceptacji i Zaangażowania ACT: Korzystanie z wartości i troski o siebie, aby nieść pomoc przy długoterminowych problemach zdrowotnych (Uczę się ACT - Prof. Kelly Wilson)
 • Zastosowanie modelu ACT do relacji interpersonalnych (Uczę się Act – Sheri Turrell),
 • - Interwencja Kryzysowa w czasie pandemii (AmiE),
 • - Perfekcjonizm – jak mogą pomóc terpaia poznawczo-behawioralna i Racjonalna Terapia Zachowania (Healio Pracownia Psychoterapii),
 • - Dysforia i niezgodność płciowa u dzieci i młodzieży. Diagnostyka i opiniowanie osób transpłciowych (Marta Dora seksuolog kliniczny PTS),
 • - liczne szkolenia w obszarze:
  • - Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT),
  • - rozwoju seksualnego i seksualności człowieka,
  • - samouszkodzeń, zachowań i myśli samobójczych wśród młodzieży,
  • - bezpieczeństwa i zachowań młodzieży w sieci.


Doświadczenie zawodowe:
 • - należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej,
 • - nieustannie pracuję pod superwizją specjalistów,
 • - staż w Ośrodku Interwencji Kryzysowej,
 • - staż w Instytucie Psychiatrii i Neurologii,
 • - Poradnia Zdrowia Psychicznego Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii - prowadzenie psychoterapii dzieci i młodzieży,
 • - Prywatne Poradnie Psychologiczne - prowadzenie poradnictwa psychologicznego oraz psychoterapii dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • - Tworzenie i prowadzenie:
  • - grup rozwojowych oraz psychoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży ,
  • - warsztatów dla rodziców ,
  • - warsztatów i szkoleń dla grup zawodowych zajmujących się dziećmi i młodzieżą – głównie dla nauczycieli, również dla pielęgniarek i lekarzy,
  • - szkoleń w obszarze profilaktyki zdrowia psychicznego.
Zarezerwuj sesję online

Anna Jagoda Jeżewska
psycholożka, psychoterapeutka

 • Nurt: poznawczo–behawioralny
 • Przyjmuje: dorosłych, młodzież, rodziców
 • Prowadzi: psychoterapię, terapię EMDR, konsultacje dla rodziców

Jestem psycholożką, terapeutką integracji sensorycznej, certyfikowaną psychoterapeutką CBT i EMDR, psychoterapeutką dzieci i młodzieży (zdałam państwowy egzamin specjalizacyjny w Centrum Egzaminów Medycznych).

Od kilkunastu lat prowadzę diagnozę i psychoterapię dzieci, młodzieży i dorosłych, a także treningi umiejętności społecznych (TUS). Równolegle prowadzę szkolenia dla nauczycieli i rodziców.

Pracuję z osobami dorosłymi, doświadczającymi trudności w obszarze relacji interpersonalnych, a także z osobami doświadczającymi lęku, depresji, zaburzeń nastroju, PTSD i cPTSD.

Mam duże doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z Zespołem Aspergera, ADHD, ADD, zaburzeniami lękowymi, trudnościami w grupie rówieśniczej. W swojej pracy zawsze współpracuję z rodzicami, by wspólnie odkryć najlepszą drogę do wspierania rozwoju dziecka.

W Centrum Psychoterapii ForMe prowadzę:

 • - psychoterapię młodzieży w obszarze:
  • - zaburzeń nastroju (m.in. depresja),
  • - zaburzeń lękowych (m.in. PTSD, cPTSD, fobia społeczna),
  • - zaburzeń neurorozwojowych ( Zespół Aspergera, ADHD, ADD),
  • - trudnych zachowań,
  • - rozwojowym (m.in. nieśmiałość, poczucie własnej wartości, radzenie sobie z emocjami czy stresem),

 • - psychoterapię dorosłych w obszarze:
  • - zaburzeń nastroju (m.in. depresja),
  • - zaburzeń lękowych (m.in. cPTSD, PTSD, fobia społeczna, lęk uogólniony, napady paniki, lęk o zdrowie),
  • - trudności interpersonalnych,
  • - zaburzeń adaptacyjnych (np. w sytuacjach kryzysowych),
  • - zaburzeń neurorozwojowych (Zespół Aspergera, ADHD, ADD).

 • - konsultacje dla rodziców,

 • - konsultacje dla specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą.


Kwalifikacje:

Wykształcenie:
 • - Uzyskałam certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego(certyfikat nr 710), certyfikat ukończenia I i II szkolenia EMDR, Dyplom Centrum Egzaminów medycznych – tytuł specjalisty w dziedzinie: psychoterapia dzieci i młodzieży,
 • - Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalnością psychologia kliniczna.


Kursy i szkolenia:
 • - 4-letnie szkolenie w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej (Centrum CBT EDU),
 • - I i II część szkolenia EMDR ( Fundacja Vitamelius),
 • - Terapia schematów (ISST, Małgorzata Bielak),
 • - Terapia schematów dzieci i młodzieży - I i II moduł (ISST, Christof Loose),
 • - Terapia poznawczo – behawioralna dzieci i młodzieży (Centrum CBT EDU),
 • - The Infant Care – Index – w trakcie (Rebecca Carr – Hopkins, ISWM, UK),
 • - Współczesna teoria przywiązania w praktyce psychoterapeutycznej. Model DMM - Dynamic-Maturational Model (Fundacja na Szlaku),
 • - Kurs ACT – Rozmowy terapeutyczne budujące akceptację i zaangażowanie, Niezbędnik terapeuty ACT – konceptualizacja przypadku w terapii ACT, planowanie interwencji, przebieg terapii (Sabina Sadecka),
 • - FAST COVID – ACT (Hubert Czupała),
 • - Dialog motywujący w szkole (Fundacja Psycho - Edukacja),
 • - Metodologia pracy z pacjentem z pogranicza. Paradygmat poznawczo – behawioralny (Wojciech Stefaniak – Inter Ego),
 • - Regulacja Emocji w terapii. Jak radzić sobie ze schematami emocjonalnymi? (Robert Leahy, AMIE),
 • - Zaburzenia przetwarzania słuchowego jako nowe spektrum zaburzeń na poziomie CUN (Fonetika),
 • - Liczne kursy dotyczące pracy z dziećmi i z młodzieżą, m. in: Autyzm – całościowe spojrzenie na istotę zaburzania w ujęciu teoretycznym i praktycznym, Autyzm – klasyfikacja, diagnoza, terapia, rokowania, Podstawy diagnozy i terapii Zespołu Aspergera, Autoagresja u dzieci i młodzieży, Dziecko z zaburzeniami zachowania, Zachowania agresywne wśród dzieci i młodzieży, Depresja dzieci i młodzieży, Terapia indywidualna i grupowa dziecka z rozbitego związku.


Doświadczenie zawodowe:
 • - należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej i Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR,
 • - swoją pracę poddaję regularnej superwizji,
 • - Centrum Neurorehabilitacji im. Zofii i Józefa Dziurkowskich – diagnoza, psychoterapia dzieci, młodzieży, dorosłych, Trening Umiejętności Społecznych (TUS),
 • - Centrum Terapii Poznawczej i Schematu InterEgo - psychoterapia dzieci, młodzieży, dorosłych,
 • - Niepubliczna Poradnia Psychologiczna – konsultacje dla rodziców, psychoterapia grupowa(TUS) i indywidualna dzieci, młodzieży, dorosłych,
 • - współpraca z warszawskimi szkołami.
Zarezerwuj sesję online


Termin można bezpłatnie zmienić lub odwołać do 24 godzin przed sesją.

Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.